Agilio
I-LEARN

Coming soon… Hoogwaardige E-learning modules voor Tandartsen

Agilio Software heeft een zeer grote bibliotheek aan hoogwaardige E-Learning modules ontwikkeld voor de Engelse markt. Deze modules worden jaarlijks gebruikt door meer dan 70.000 tandheelhundige professionals in de UK voor de verplichte bijscholing. Ofschoon bijscholing nog geen verplichting is voor de Nederlandse tandartsen, zijn velen van hen geinterseerd om huin kennis bij te houden. Voordeel van E-Learning is dat alle modules op een zelf gekozen moment kunnen worden gevolgd. Uiteraard zullen wij ervoor zorgen dat de behaalde punten op de juiste plaats worde geadministreerd. Wij verwachten in 2024 een selectie van deze modules ook aan te kunnen bieden aan Nederlandse tandartsen. Uiteraard worden de aangeboden modules, door een onafhankelijke Nederlandse redactie, getoetst aan de gangbare, Nederlandse behandelnormen en maarstaven.