Wat doet Agilio

Agilio is een softwarebedrijf wat de beste software oplossingen biedt om de ondersteunende processen in de zorg efficienter te laten verlopen. Door het naadloos integreren van oplossingen op het gebied van HR, Compliance, risico management en permanente educatie in 1 platform, leveren wij een bijdrage aan het succes van eerste lijns zorgorganisaties.

InterShift PRAKTIJK, dé plan- en roostersoftware voor uw huisartsenpraktijk

Het werkgebied van Agilio Software

Agilio Software is ontstaan uit het idee dat veel ondersteunende processen in de eerste lijns gezondheidszorg veelal worden ondersteund door handmatige processen of software oplossingen die slechts 1 aspect dekken. Secondaire processen zijn die processen die het veilig en efficiënt managen van een zorgorganisatie mogelijk maken. Agilio Software heeft een heldere visie en wil zich nadrukkelijk niet begeven op het terrein van de patiënt informatie systemen (het primaire proces) of op het gebied van de financiële systemen. Uiteraard kunnen de oplossingen van Agilio wel gekoppeld worden aan patiënt informatie systemen of financiële pakketten.

Welke secondaire processen zijn er

Wij zien dat er veel verschillende processen noodzakelijk zijn om een praktijk goed te kunnen managen. Agilio wil deze processen ondersteunen met pakketten die naadloos op elkaar aansluiten en middels 1 login toegankelijk zijn voor de Praktijkmanager of eigenaar.

De secondaire processen zijn

  • Personeelsmanagement, met alle bijbehorende aspecten: Zoals roostering, verloning, document beheer, interne communicatie etc.
  • (Bij)scholing zowel klinisch als cursussen op het gebied van gezond werken
  • Risico management en compliance, voor het aantoonbaar veilig kunnen runnen van een praktijk en het gedocumenteerd uitvoeren van verbetertrajecten;
  • Asset management en voorraadbeheersing zodat uw dure apparatuur goed en tijdig wordt onderhouden en onnodige voorraden worden voorkomen
  • Betrokkenheid van de patiënten, door het bieden van websites, wachtkamer communicatie of het bieden van zorg abonnementen;

Voor wie

Agilio richt zich primair op de organisaties die eerstelijnszorg verlenen. Dat kunnen individuele prakijken zijn maar ook organisaties die praktijken ondersteunen in hun praktijkvoering zoals zorggroepen. service organisaties en zelf centraal gestuurde ketens.

De oplossingen van Agilio zijn allemaal zo gebouwd dat er overzicht is op het niveau van de praktijk maar dat ook via dashboards, en een enkele login, alle prakijken van een organisatie kunnen worden aangestuurd.

Sectoren waarvoor Agilio software oplossingen biedt zijn huisartsenzorg, tandartsen, dierenartsen en apothekers.